INTERNET / CORREU ELECTRÒNIC

 

L'informem que les dades personals obtingudes a partir d'aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que pugui ser del seu interès.

El COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es compromet a l'ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment.

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament d'aquest e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades.

ja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent adreça: COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA; Passatge Pagés, 13, 08013 - Barcelona.