NOTA / LEGAL

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA informa que és titular d'aquest website. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA informa de les següents dades: COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, amb CIF Q5856430C, i domicili social a Passatge Pagés, 13, 08013 - Barcelona. L'adreça de correu electrònic de contacte és info@clc.cat.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per als websites del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines www.clc.cat, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats pel COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pels webs. També serà responsable de l'ús que doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats.

- L'ús de la informació, serveis i dades oferts pel COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums d'ordre públic, o qualsevol forma que pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament dels seus websites.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

El COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

El COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d'evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

El COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el que fa referència als continguts del website, como en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seu website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

El COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per a l'accés als websites del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA informa als usuaris dels seus websites que les dades personals recavades per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C/BRUC Nº 72-74 5º 08009 BARCELONA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí mateix o com a cessionari, al COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, els hi serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i el COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de BARCELONA.